Μοναδική εμπειρία με τον κο Κωνσταντίνο. Οι λήψεις ήταν μοναδικές